Consulta de Guías Docentes

Curso Académico:

106 - null

728 - null


Curso Centro Código Asignatura Asignatura Créditos Periodo Grupos de la asignatura e Idioma
1 106 33335 EPIDEMIOLOGIC METHODS 8.0 Primer semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
11 - TEORÍA Primer semestre Francisco Felix Caballero Diaz
Veronica Cabanas Sanchez
Mercedes Sotos Prieto
Maria Pilar Guallar Castillon
Rosario Lopez Gimenez
Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Rafael Herruzo Cabrera
Fernando Rodriguez Artalejo
Esther Lopez Garcia
Castellano
1101 - PRÁCTICAS CON MEDIOS INFORMÁTICOS Primer semestre Veronica Cabanas Sanchez
Maria Pilar Guallar Castillon
Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Castellano
1103 - TUTORÍAS Primer semestre Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Castellano
1102 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Primer semestre Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Castellano
1 106 33336 INTRODUCTION TO BIOSTATISTICS AND COMPUTING. PRINCIPLES OF DATA MANAGEMENT 5.0 Primer semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
11 - TEORÍA Primer semestre Mercedes Sotos Prieto
Rosario Lopez Gimenez
Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Juan Fco. Casanova Domingo
Castellano
1101 - PRÁCTICAS CON MEDIOS INFORMÁTICOS Primer semestre Castellano
1103 - TUTORÍAS Primer semestre Rosario Lopez Gimenez
Castellano
1102 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Primer semestre Rosario Lopez Gimenez
Juan Fco. Casanova Domingo
Castellano
1 106 33337 SAMPLING 3.0 Segundo semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
11 - TEORÍA Segundo semestre Francisco Felix Caballero Diaz
Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Castellano
1101 - PRÁCTICAS CON MEDIOS INFORMÁTICOS Segundo semestre Francisco Felix Caballero Diaz
Castellano
1103 - TUTORÍAS Segundo semestre Francisco Felix Caballero Diaz
Castellano
1102 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Segundo semestre Francisco Felix Caballero Diaz
Castellano
1 106 33338 ANALYTIC METHODS FOR EPIDEMIOLOGY: REGRESSION-BASED METHODS 2.0 Primer semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
11 - TEORÍA Primer semestre Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Castellano
1101 - PRÁCTICAS CON MEDIOS INFORMÁTICOS Primer semestre Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Castellano
1102 - TUTORÍAS Primer semestre Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Castellano
1104 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Primer semestre Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Castellano
1 106 33339 ANALYTIC METHODS FOR EPIDEMIOLOGY: SURVIVAL ANALYSIS 2.0 Segundo semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
11 - TEORÍA Segundo semestre Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Castellano
111 - PRÁCTICAS CON MEDIOS INFORMÁTICOS Segundo semestre Castellano
1104 - TUTORÍAS Segundo semestre Castellano
112 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Segundo semestre Castellano
1 106 33340 SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS 2.0 Segundo semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
11 - TEORÍA Segundo semestre Maria Pilar Guallar Castillon
Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Fernando Rodriguez Artalejo
Castellano
1101 - PRÁCTICAS CON MEDIOS INFORMÁTICOS Segundo semestre Maria Pilar Guallar Castillon
Castellano
113 - TUTORÍAS Segundo semestre Maria Pilar Guallar Castillon
Fernando Rodriguez Artalejo
Castellano
1 106 33341 PRACTICAL ASPECTS OF RESEARCH PROTOCOL DEVELOPMENT. GUIDELINES FOR WRITING SCIENTIFIC PAPERS 4.0 Segundo semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
11 - TEORÍA Segundo semestre Maria del Rosario Ortola Vidal
Veronica Cabanas Sanchez
Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Fernando Rodriguez Artalejo
Castellano
111 - PRÁCTICAS CON MEDIOS INFORMÁTICOS Segundo semestre Maria del Rosario Ortola Vidal
Fernando Rodriguez Artalejo
Castellano
112 - TUTORÍAS Segundo semestre Fernando Rodriguez Artalejo
Castellano
1 106 33342 CRITICAL APPRAISAL OF EPIDEMIOLOGIC LITERATURE 2.0 Primer semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
11 - TEORÍA Primer semestre Maria Pilar Guallar Castillon
Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Fernando Rodriguez Artalejo
Esther Lopez Garcia
Castellano
1101 - CLASES PRÁCTICAS EN EL AULA Primer semestre Maria Pilar Guallar Castillon
Fernando Rodriguez Artalejo
Esther Lopez Garcia
Castellano
1102 - TUTORÍAS Primer semestre Esther Lopez Garcia
Castellano
1 106 33343 NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY 2.0 Primer semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
11 - TEORÍA Primer semestre Mercedes Sotos Prieto
Maria Pilar Guallar Castillon
Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Esther Lopez Garcia
David Martinez Gomez
Castellano
1101 - PRÁCTICAS CON MEDIOS INFORMÁTICOS Primer semestre Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Esther Lopez Garcia
Castellano
1102 - TUTORÍAS Primer semestre Esther Lopez Garcia
Castellano
1 106 33345 EPIDEMIOLOGICAL RESEARCH IN CARDIOVASCULAR DISEASES AND CANCER 3.0 Segundo semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
11 - TEORÍA Segundo semestre Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Fernando Rodriguez Artalejo
David Martinez Gomez
Castellano
1101 - SEMINARIOS Segundo semestre Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Castellano
1102 - TUTORÍAS Segundo semestre Fernando Rodriguez Artalejo
Castellano
1 106 33346 INVESTIGATING OUTBREAKS 2.0 Segundo semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
11 - TEORÍA Segundo semestre Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Castellano
1101 - PRÁCTICAS CON MEDIOS INFORMÁTICOS Segundo semestre Castellano
113 - TUTORÍAS Segundo semestre Castellano
114 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Segundo semestre Castellano
1 106 33347 HEALTH CARE MANAGEMENT AND ECONOMICS 2.0 Segundo semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
11 - TEORÍA Segundo semestre Vicente Pastor Aldeguer
Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Castellano
112 - SEMINARIOS Segundo semestre Vicente Pastor Aldeguer
Castellano
1102 - TUTORÍAS Segundo semestre Vicente Pastor Aldeguer
Castellano
1101 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Segundo semestre Vicente Pastor Aldeguer
Castellano
1 106 33348 AN INTRODUCTION TO MISSING DATA IN EPIDEMIOLOGICAL RESEARCH 2.0 Segundo semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
11 - TEORÍA Segundo semestre Francisco Felix Caballero Diaz
Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Inglés
1101 - PRÁCTICAS CON MEDIOS INFORMÁTICOS Segundo semestre Francisco Felix Caballero Diaz
Castellano
113 - TUTORÍAS Segundo semestre Francisco Felix Caballero Diaz
Castellano
1102 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Segundo semestre Francisco Felix Caballero Diaz
Castellano
1 106 33349 ANALYTIC METHODS FOR EPIDEMIOLOGY: POISSON REGRESSION 3.0 Segundo semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
11 - TEORÍA Segundo semestre Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Castellano
1101 - PRÁCTICAS CON MEDIOS INFORMÁTICOS Segundo semestre Castellano
114 - TUTORÍAS Segundo semestre Castellano
1102 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Segundo semestre Castellano
1 106 33350 SYSTEM DYNAMICS MODELING FOR EPIDEMIOLOGY 3.0 Segundo semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
11 - TEORÍA Segundo semestre Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Castellano
1101 - CLASES PRÁCTICAS EN EL AULA Segundo semestre Castellano
1102 - TUTORÍAS Segundo semestre Castellano
1 106 33351 PRACTICUM 20.0 Diferentes Periodos
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
11 - TEORÍA Segundo semestre Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Castellano
113 - TUTORÍAS Segundo semestre Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Castellano
112 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Anual Auxiliadora Graciani Perez-Regadera
Castellano