Consulta de Guías Docentes

Curso Académico:

350 - null

823 - null


Curso Centro Código Asignatura Asignatura Créditos Periodo Grupos de la asignatura e Idioma
1 350 33966 RESEARCH METHODOLOGY AND PROJECT MANAGEMENT 6.0 Primer semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
516 - TEORÍA Primer semestre Francisco Jurado Monroy
Castellano
5160 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Primer semestre Castellano
1 350 33967 HUMAN-COMPUTER INTERACTION 6.0 Primer semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
516 - TEORÍA Primer semestre Jose Antonio Macias Iglesias
Castellano
5160 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Primer semestre Castellano
1 350 33968 MACHINE LEARNING 6.0 Primer semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
516 - TEORÍA Primer semestre Manuel Antonio Sanchez-Montañes Isla
Castellano
5160 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Primer semestre Castellano
1 350 33969 MODEL-DRIVEN SOFTWARE ENGINEERING 6.0 Primer semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
516 - TEORÍA Primer semestre Esther Guerra Sanchez
Castellano
5160 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Primer semestre Castellano
1 350 33970 ACCESSIBLE SOFTWARE WITH SOCIAL IMPACT 3.0 Primer semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
516 - TEORÍA Primer semestre Javier Gomez Escribano
Castellano
5160 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Primer semestre Castellano
1 350 33971 SOFTWARE DEVELOPMENT CHALLENGE 3.0 Primer semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
516 - TEORÍA Primer semestre Javier Gomez Escribano
Castellano
5160 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Primer semestre Castellano
1 350 33972 VIDEOGAMES 3.0 Primer semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
516 - TEORÍA Primer semestre Juan Jesus Roldan Gomez
Castellano
5160 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Primer semestre Castellano
1 350 33973 VIRTUAL AND AUGMENTED REALITY 3.0 Primer semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
516 - TEORÍA Primer semestre Jaime Moreno Llorena
Castellano
5160 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Primer semestre Castellano
1 350 33974 ADAPTIVE SYSTEMS AND USER MODELLING 6.0 Segundo semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
616 - TEORÍA Segundo semestre Rosa Maria Carro Salas
Castellano
6160 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Segundo semestre Castellano
1 350 33975 NATURAL LANGUAGE PROCESSING 6.0 Segundo semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
616 - TEORÍA Segundo semestre Francisco Jurado Monroy
Castellano
6160 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Segundo semestre Castellano
1 350 33976 INTERACTIVE ROBOTICS 3.0 Segundo semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
616 - TEORÍA Segundo semestre Juan Jesus Roldan Gomez
Castellano
6160 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Segundo semestre Castellano
1 350 33977 SOCIAL NETWORK ANALYSIS 3.0 Segundo semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
616 - TEORÍA Segundo semestre Alvaro Manuel Ortigosa Juarez
Castellano
6160 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Segundo semestre Castellano
1 350 33978 CLOUD-BASED COLLABORATIVE APPLICATION DESIGN 3.0 Segundo semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
616 - TEORÍA Segundo semestre Miguel Angel Mora Rincon
Castellano
6160 - ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Segundo semestre Castellano
1 350 33979 INTERNSHIP 6.0 Segundo semestre
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
616 - PRÁCTICAS EXTERNAS Y/O PRACTICUM Segundo semestre Juan de Lara Jaramillo
Castellano
1 350 33980 MASTER’S THESIS 12.0 Anual
Grupo Periodo Profesores Idioma Horarios
999 - TEORÍA Anual Castellano